WSM 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Spotkania odbywają się stacjonarnie w niżej podanych terminach. Jeśli nie podano inaczej - w sali HS Instytutu Matematycznego UWr.

terminy i tematy Spotkań

 • 20 IX 2023, godz. 13:10, sala 25 Instytut Informatyki UWr (dla uczniów szkół średnich)
  Jarosław Wróblewski (IM UWr), Bomby zegarowe w ciągach liczbowych
 • 20 IX 2023, godz. 14:15, sala 25 Instytut Informatyki UWr (dla uczniów szkół średnich)
  Zbigniew Jurek (IM UWr), Czy warto rzucać monetą
 • 25 XI 2023, godz. 11:30 (dla szkół podstawowych)
  Ewa Rudnicka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego), Krótka historia o bykach językowych i parę oBŁĘDnych ciekawostek
 • 9 XII 2023, godz. 10:15 (dla szkół podstawowych)
  Michał Mądrala (student ISIM UWr), Ułamki Fareya
 • 16 XII 2023, godz. 10:15 (dla szkół średnich)
  Michał Mądrala (student ISIM UWr), Ułamki Fareya
 • 6 II 2024, godz. 11:30, sala A IM UWr (dla szkół średnich)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr), Arytmetyka kulek
 • 6 II 2024, godz. 15:30, sala WS IM UWr (dla szkół średnich)
  Michał Śliwiński (IM UWr), Minimalizacja, symetryzacja
 • 8 II 2024, godz. 12:00, sala A IM UWr (dla szkół średnich)
  Małgorzata Mikołajczyk (IM UWr), Zadanie Karola (rozwiązywanie zadań z GPT)
 • 23 III 2024, godz. 13:00
  Zbigniew Marciniak (UW), Wielka, większa i największa
 • 6 IV 2024, godz. 15:00 (dla szkół średnich)
  Andrzej Dąbrowski (IM UWr), Najważniejsza funkcja świata
 • 20 IV 2024, godz. 12:00-13:30
  Aleksandra Heluszka, Ewa Karolczak, Origamiczny porządek - warsztaty
 • 8 VI 2024, godz. 12:45 - 14:15
  prof. Jacek Świątkowski (IM UWr), Inspiracje nieeuklidesowe w sztuce

 

Poniżej zamieszczamy slajdy z wybranych wykładów.