WSM 2023/2024

W roku szkolnym 2023/2024 Spotkania odbywają się stacjonarnie w niżej podanych terminach. Jeśli nie podano inaczej - w sali HS Instytutu Matematycznego UWr..

terminy i tematy Spotkań

  • 20 IX 2023, godz. 13:10, sala 25 Instytut Informatyki UWr (dla uczniów szkół średnich)
    Jarosław Wróblewski (IM UWr), Bomby zegarowe w ciągach liczbowych
  • 20 IX 2023, godz. 14:15, sala 25 Instytut Informatyki UWr (dla uczniów szkół średnich)
    Zbigniew Jurek (IM UWr), Czy warto rzucać monetą
  • 25 XI 2023, godz. 11:30, sala HS IM UWr (dla szkół podstawowych)
    Ewa Rudnicka (Wydział „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego), Krótka historia o bykach językowych i parę oBŁĘDnych ciekawostek
  • c.d.n.