Zadania z I MUM

Poniżej publikujemy zadania przygotowawcze, eliminacyjne i finałowe z I Memoriału Urszuli Marciniak, a także slajdy z wykładu prof. Zbigniewa Marciniaka "Geomatria cieni".

zestaw zadań treningowych