Program XXVII ZSM w Kowarach

Plan zajęć może ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne nieprzewidywalne okoliczności.

przed południem po południu wieczorem
PONIEDZIAŁEK 6 III
8:30-12:00 dojazd do Jeleniej Góry
12:00 odjazd autokarów z Jeleniej Góry
13:00 zakwaterowanie
14:00 obiad
15:00-16:30
A Kropkoland
B Progi podzielności
C Przekrój tygodnia
17:00-18:30
A Przekrój tygodnia
B Kropkoland
C Progi podzielności
18:30 kolacja
20:00-21:30
A Bridge it
B Man Who Knew Infinity
C Let's Go 3D
WTOREK 7 III
8:30 śniadanie
9:00-10:30
A Progi podzielności
B Przekrój tygodnia
C Kropkoland
11:00-14:30
Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska
14:30 obiad
15:30-17:00
A Ciąg Fibonacciego
B Jaka to melodia
C Trójkąty z zapałek
17:30-19:00
A Trójkąty z zapałek
B Ciąg Fibonacciego
C Jaka to melodia

 

19:00 kolacja
20:00-21:30
A Let's Go 3D
B Bridge it
C Man Who Knew Infinity
 
ŚRODA 8 III
8:30 śniadanie
9:00-10:15
A Jaka to melodia
B Trójkąty z zapałek
C Ciąg Fibonacciego
10:30-14:30
wycieczka na Skalnik
14:30 obiad
15:30-17:00
A Ciąg Archimedesa
B Fraktale
C Na sumy
17:30-19:00
A Fraktale
B Na sumy
C Ciąg Archimedesa
19:00 kolacja
20:00-21:30
A Man Who Knew Infinity
B Let's Go 3D
C Bridge it
CZWARTEK 9 III
8:30 śniadanie
9:00-10:30
A Na sumy
B Ciąg Archimedesa
C Fraktale
11:00-14:00
zwiad terenowy
14:00 obiad
15:00-16:30
przygotowanie porezentacji ze zwiadu terenowego
17:00-18:30
A Parkietaż 3D okręgami
B Twierdzenie Brouwera
C Wzór na liczby pierwsze
18:30 kolacja
19:30-20:30
test wiadomości
21:00-22:00
prezentacje ze zwiadu terenowego
PIĄTEK 10 III
8:30 śniadanie
9:00-10:30
A Wzór na liczby pierwsze
B Parkietaż 3D okręgami
C Twierdzenie Brouwera
11:00-12:30
A Twierdzenie Brouwera
B Wzór na liczby pierwsze
C Parkietaż 3D okręgami
12:30-13:15 pakowanie, porządek w pokojach
13:15 zakończenie obozu
13:45 obiad
14:30 wyjazd autokarów do Jeleniej Góry
15:30 odjazd z Jeleniej Góry
15:30-18:00 powrót na miejsca zbiórek