Seminarium dla nauczycieli I^3

Seminarium dla nauczycieli matematyki

I3 - Inspiracja - Indywidualizacja - Inter-dyscyplinarność

odbywa się w Instytucie Matematycznym co tydzień w czasie roku akademickiego od semestru letniego 2003/2004. Do końca roku akademickiego 2018/19 odbyło się 412 posiedzeń.

Posiedzenia seminarium odbywają się w grupach dla nauczycieli szkół podstawowych i średnich, a raz w miesiącu jest zazwyczaj posiedzenie plenarne. Spotkania są z reguły otwarte dla wszystkich nauczycieli, chociaż na niektóre z nich są prowadzone zapisy. Obowiązuje wtedy kolejność zgłoszeń.

Seminarium daje możliwość systematycznych spotkań, wymiany doświadczeń i doskonalenia zawodowego nauczycieli i studentów matematyki. Podczas posiedzeń omawiane są bieżące problemy i wydarzenia edukacyjne, nowości w literaturze fachowej oraz kalendarzu imprez matematycznych, odbywają się warsztaty metodyczne, odczyty popularnonaukowe i dyskusje z zaproszonymi gośćmi.  Każdy uczestnik może dzielić się swoimi doświadczeniami, prezentować osiągnięcia i korzystać z pomocy innych przy opracowywaniu materiałów metodycznych do własnej pracy. Tematyka niektórych posiedzeń związana jest z tradycyjnymi cyklami tematycznymi, które mają miejsce co najmniej raz w roku.

stałe cykle tematyczne

 • Prasówka
 • Być wychowawcą...
 • Gry, w które gramy
 • Jarmark geometryczny
 • Klub Miłośników Geometrii Elementarnej
 • Konkursy matematyczne
 • Mam pomysł na...
 • Old boye matematyki
 • Spotkanie z mistrzem
 • Nauczanie matematyki na świecie
 • Matematyczne origami
 • Matematyczne wycieczki
 • Matematyka a reszta świata
 • Z dydaktycznego lamusa
 • Z kalkulatorem i komputerem

 

termin

wtorki, godz. 17:00 - 18:30 (o ile w bieżącym harmonogramie nie podano inaczej)

 

miejsce

Instytut Matematyczny UWr, sala 601
pl. Grunwaldzki 2/4, 50-384 Wrocław
tel. na portiernię 71 3757414

 

kierownik seminarium

Małgorzata Mikołajczyk
tel. 71 336 10 85 lub 71 37 57 416
e-mail: mikolaj@math.uni.wroc.pl