Szkoły zgłoszone do XI edycji MWwSL

szkoły podstawowe 

l.p. szkoła mistrz patrole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SP Kamieniec Wr.
SP 2 Oborniki Śl.
SP Osolin
SP Siechnice
SP Smolec
SP Święta Katarzyna
SP 19 Wrocław
SP 20 Wrocław
SP 40 Wrocław
SP 42 Wrocław
SP 46 Wrocław
SP 82 Wrocław
SP 95 Wrocław
Ewa Gospodarek
Karol Raduchowski
Antoni Krasowski
Aleksandra Czyżak
Agnieszka Wiatrzyk
Karol Zając
Beata Jaworska
Konrad Leszczyński
Rafał Zdobylak
Mikołaj Siewruk
Aleksander Muszyński
Mikołaj Poznar
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
3
3
2
razem 37

gimnazja

Ze względu na małą liczbę zgłoszeń, w tym roku zawody w kategorii GM nie odbędą się.

l.p. szkoła mistrz patrole
1.
2.
3.
GM 1 Namysłów
GM Siechnice
GM Gimbasket Wr.
-
Karolina Dubiel
-
2
3
3
razem 8