Program XXV Zimowej Szkoły Matematyki w Bardzie Śląskim

Plan zajeć mioże ulec zmianie ze względu na pogodę lub inne nieprzewidziane okoliczności.

przed południem po południu wieczorem
poniedziałek 2 III
9:30 wyjazd z Legnicy
11:00 wyjazd z Wrocławia
12:00-12:30 przyjazd do Barda
13:00 zakwaterowanie
13:45 rozpoczęcie obozu
14:00 obiad
15:30 – 16:30 zajęcia
A Miara Jordana
B Równoważność przez rozkład
17:00 – 18:00 zajęcia
A Rownoważność przez rozkład
B Miara Jordana
18:00 kolacja
19:30 – 21:00 zajęcia
A Rachowanie na sorobanie
B Rachowanie przez suwanie
wtorek 3 III
8:30 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A Krzywe Peana i Hilberta
B Zbiór Cantora i fraktale
10:30 wycieczka turystyczno-krajoznawcza (Góra Różańcowa, rezerwat Cisy, Opolnica)
15:00 obiad
16:30-18:00 zajęcia
A Całka Archimedesa i Riemanna
B Fraktale inaczej
18:00 kolacja
19:30-21:00 zajęcia
A Rachowanie przez suwanie
B Rachowanie na sorobanie
środa 4 III  
8:30 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A Zbiór Cantora i fraktale
B Krzywe Peana i Hilberta
10:30-12:00 zajęcia
A Fraktale inaczej
B Całka Archimedesa i Riemanna
12:00 – 13:00 zajęcia
A O mierzeniu beczki piwa
B Miara liczności
13:00 obiad
14:00 Polowanie na skarb
16:30-18:00 zajęcia
A Zbiory niemierzalne i paradoksy
B Układy dynamiczne
18:00 kolacja
19:30 – 21:00 zajęcia
A Fraktale na deser
B Błyskawica
czwartek 5 III  
8:30 śniadanie
9:00-10:00 zajęcia
A Miara liczności
B O mierzeniu beczki piwa
10:30 wycieczka turystyczno-krajoznawcza:
ruiny zamku, obryw skalny, kaplica górska, Ostra Góra
15:00 obiad
16:30-18:00 zajęcia
A Układy dynamiczne
B Zbiory niemierzalne i paradoksy
18:00 kolacja
19:00-20:00 test wiadomości
20:30-22:00 zajęcia
A Błyskawica
B Fraktale na deser
22:00-22:30 film
Hotel Hilberta
piątek 6 III  
8:30 śniadanie
9:00-10:30 zajęcia
A Miara Haara na Cantorze
B Pi, pi, pi
11:00-12:30 zajęcia
A Pi, pi, pi
B Miara Haara na Cantorze
12:30-13:00 sprzątanie pokojów
13:00 zakończenie obozu
13:45 obiad
15:00 odjazd Wrocław
15:15 odjazd Legnica i Jelenia G
16:31 przyjazd Wrocław
17:50 przyjazd Legnica
18:35 przyjazd Jelenia G.