Zgłoszenia do IX MWwSL

szkoły podstawowe

l.p. szkoła mistrz szkoły patrole
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
SP Dobrzykowice
SP Osolin
SP Radziądz
SP Siechnice
SP Smolec
SP Święta Katarzyna
SP 3 Trzebnica
SP 19 Wrocław
SP 42 Wrocław
SP 46 Wrocław
SP 63 Wrocław
SP 64 Wrocław
SP 80 Wrocław
SP 108 Wrocław
Jakub Graba
Laura Sadza
Amelia Słomińska
Magdalena Wnęk
Julia Żamejć
Bruno Szczepanek
Jakub Franczak
Alicja Bałuta
Patrycja Szulc
Adam Górkiewicz
Wojciech Pawłowski
Zuzanna Dybko
Paulina Eitelthaler
Jakub Polański
3
3
2
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
razem 40